Dagbesteding

Door veranderende omstandigheden kan het voorkomen dat je dagelijkse routine op een bepaald punt in je leven vastloopt.

Een voorbeeld hiervan zijn relatief veel vrouwen met een migrantenachtergrond van de eerste generatie. Dit zijn vaak vrouwen die vooral binnenshuis veel zorg dragen of hebben gedragen. De overige taken zoals de administratie of activiteiten buitenshuis worden vaak voor ze gedaan. Naarmate de tijd vordert, verandert de gezinssituatie. Wanneer de kinderen ouder worden, een eigen gezin krijgen of wanneer de partner overlijdt, kunnen veel zaken op deze vrouwen afkomen waar zij niet bekend mee zijn. Wanneer er daarnaast sprake is van een taalbarrière/taalachterstand, kan dit bijdragen aan eenzaamheid en isolement. Soms uit dit zich in (verergerde) geestelijke en lichamelijke klachten.

Amanah Thuiszorg Breda helpt vrouwen bij het vinden van een (nieuwe) draai in de maatschappij en het creëren van een nuttige en bevredigende dagroutine.

Herken je jezelf hier (deels) in of denk je dat dit iets voor je moeder, je tante of je oma kan zijn? Wil je weer werken aan een regelmatigere dagroutine, aan leuke activiteiten meedoen en andere vrouwen ontmoeten? Dan kan deelname aan de dagbesteding van Amanah Thuiszorg Breda een oplossing voor je zijn.

Andere voordelen van dagbesteding kunnen zijn, dat je op een fijne manier de dag kunt doorbrengen, langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen en dat de mantelzorger wordt ontlast.

Wat kun je verwachten van Amanah Thuiszorg Breda dagbesteding?

 • Laagdrempeligheid.
  Ons doel is de toegankelijkheid zo laagdrempelig mogelijk te maken. Wij denken met je mee en zoeken met jou naar de meest comfortabele oplossing, waarbij eventuele obstakels worden weggenomen.
 • Kleinschalig en persoonlijke aandacht.
  Wij hanteren een kleinschalige aanpak met vaste begeleidsters, zodat elke vrouw veel persoonlijke aandacht krijgt. De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Als de groep groter is, wordt er voor extra begeleiding gezorgd.
 • Begeleiding in eigen taal.
  Onze begeleiders beheersen onder meer de Nederlandse, Engelse, Arabische en Berberse taal. We proberen de inzet van onze begeleidsters zoveel mogelijk af te stemmen op jouw taalbeheersing.
 • Sociale contacten in huiselijke sfeer.
  Tijdens onze dagbestedingsactiviteiten komen oudere vrouwen van verschillende culturele achtergronden bij elkaar met respect voor cultuur en levensovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat de vrouwen op een plek komen waar ze zich kunnen ontspannen. Wij zorgen ervoor dat de vrouwen het gevoel hebben dat de dagbesteding een plek is waar ze thuiskomen, waar er een goede sfeer heerst en waar ze zich veilig voelen.
 • Gevarieerde activiteiten afgestemd op uw wensen.
  Er is een afwisselend activiteitenprogramma, zoveel mogelijk afgestemd op ieders wensen en mogelijkheden. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: spelletjes, creatieve handwerken en wandelingen. Het dagprogramma bevat gezamenlijke eetmomenten die de verbinding en samenhorigheid bevorderen. Er vindt regelmatig evaluatie plaats en er is ruimte voor de inbreng van nieuwe ideeën van de deelnemers.

Klik hier voor een voorbeeld dagprogramma. De genoemde activiteiten zijn slechts een voorbeeld van de vele activiteiten die wij kunnen aanbieden.