Proefdag dagbesteding

Begin juli jl. heeft Amanah Thuiszorg Breda in samenwerking met Inloop Verbinding in Breda een proefdag gedraaid voor de dagbesteding. Aan deze proefdag hebben 12 vrouwen deelgenomen. Deze proefdag is ondersteund door Henk Kooij. Hij is de oprichter van Inloop Verbinding, een buurtruimte die als doel heeft de samenhorigheid binnen de samenleving te vergroten.

Lees hieronder hoe Henk, als ondersteuner, de proefdag heeft ervaren en welke impressies hij heeft opgedaan. Henk vertelt je over de dagindeling, het verloop en de dynamiek tussen de deelneemsters onderling, de sfeer en meer!

Samenzijn
Het is dinsdagmorgen, al vroeg een stralende zon.
Een voorbode van een gezellig samenzijn in de Inloop Verbinding. Al om 9.00 uur zijn de organisators aanwezig om alles gereed te brengen voor de bezoeksters, die een dagbesteding krijgen tot 16.00 uur.

De eerste dames komen binnen en zijn blij verrast door de grote kleurrijke ruimte.
Niet veel later zitten alle dames aan de lange tafel gezellig te praten met elkaar. Voor mij een kakofonie van geluiden. Dat komt doordat er verschillende talen worden gesproken. In de keuken is het een drukte van jewelste; enkele vrijwilligsters zijn hier bezig met het voorbereiden van de maaltijd: een warme soep, loempiaatjes, warm stokbrood en salade die de deelneemsters later op de dag uitgeserveerd zullen krijgen. Ondertussen wordt er ook koffie, thee en water uitgedeeld. Het gaat er allervriendelijkst aan toe. Een paar van de dames herken ik en zij mij. Een hartelijke begroeting als gevolg en geruststellend woord naar de anderen toe, dat het goed zit.

Veel enthousiaste momenten volgen elkaar op. Zeker als één van de dames het woord neemt en aandacht voor haar verhaal vraagt. Want zij wil vertellen hoe het gekomen is dat ook zij in Nederland beland is. Met een heldere stem begint zij het verhaal in haar taal; de Syrische taal. Een tolk vertaalt het in de Berberse taal, zodat ook de andere dames haar verhaal kunnen volgen. Daaropvolgend neemt een ander tolk het woord over en vertaalt het verhaal in Nederlands. En die taal versta ik ook, waardoor ook ik kan genieten van haar verhaal. Heel amusant vertelt zij haar wederwaardigheden, die met grote aandacht worden gevolgd door de toehoorders.

Er worden ook andere verhalen verteld die een diepere lading hebben. Het is heel interessant om te zien en horen met hoeveel geduld en compassie de dames elkaar aanhoren. Natuurlijk zijn er ook momenten van taalverwarring. Bijvoorbeeld wanneer de kleine groepjes vrouwen met elkaar in discussie gaan over elkaars verhalen en ervaringen. Er wordt heel veel gelachen en lekker gegeten, dat helpt om in de aangename sfeer te blijven. De vrouwen zijn erg behulpzaam en zorgzaam naar elkaar toe en tonen veel eigen initiatief. De tijd vliegt voorbij!

Als de meloenen in stukjes gesneden op grote borden op de tafel verschijnen, dan weet iedereen dat dit het dessert is van de overheerlijke maaltijd die zij genoten hebben. Toch is het niet gedaan met hun samenzijn!
We gaan namelijk gezamenlijk nog naar de beweegtuin. De beweegtuin is speciaal ingericht voor ouderen om zichzelf fit te kunnen houden. De komende tijd zullen deze en andere vrouwen ook met dat doel gebruik maken van de beweegtuin.

Dit gebeurt onder leiding van een fysiotherapeut die uitstekend een oogje in het zeil kan houden, waar nodig ondersteuning kan bieden en de vrouwen kan stimuleren om gezamenlijk met veel plezier in de beweegtuin actief te zijn. Ook hier worden verhalen uitgewisseld over wat de vrouwen zoal ervaren; spierpijn bijvoorbeeld en daarom aan hun huisgenoot vragen om een handje mee te helpen. Volop gelach van herkenning en verwijzing naar de ander.

We lopen terug naar de Inloop Verbinding, daar is dan nog een gezamenlijk moment om elkaar te bedanken voor de heerlijke dag en deze dag op een gezellige manier af te sluiten.

Wij weten zeker de volgende keer zijn ook zij weer aanwezig.

AVE Henk.