Over Amanah Thuiszorg Breda

Amanah Thuiszorg Breda is opgericht in 2017. De naam Amanah heeft een Arabische oorsprong. De betekenis hiervan is: iets waarover men goed moet waken en wat toevertrouwd is. Amanah Thuiszorg Breda is opgericht met als doel in te spelen op de toenemende vraag binnen de zorg, gericht op specifieke doelgroepen, waarbij inspelen op taal(barrières) en cultuur essentieel is.

Bij Amanah Thuiszorg Breda zijn alle vrouwen welkom, jong en oud. Daarnaast is er extra aandacht voor migranten van de eerste generaties, veelal met een Islamitische achtergrond. Dit kunnen vrouwen zijn die al decennialang in Nederland leven, maar ook vrouwen die relatief nog maar kort in Nederland verblijven, zoals vluchtelingen uit Syrië of andere Arabische landen.

Het bouwen aan een vertrouwensrelatie is voor ons essentieel. Er is veel persoonlijke begeleiding en er wordt gewerkt met vaste begeleiders. Vooral voor de kwetsbare ouderen is vertrouwdheid en consistentie erg belangrijk. Wij gaan daarom met onze kwetsbare oudere cliënten om, zoals wij zouden willen dat er met onze eigen moeders omgegaan zou worden. Jouw moeder of oma is als een kostbare amanah in onze handen. We gaan ontvankelijk en gewetensvol met onze cliënten om.

Onze Missie
Wij streven ernaar dat vrouwen zo lang mogelijk zorgeloos in alle veiligheid en met behoud van zelfstandigheid kunnen blijven wonen en functioneren. Daar waar de taal of de mentale of fysieke gesteldheid een belemmering vormt, activeren en verbinden wij.
Wij doen graag iets extra’s voor onze cliënten om hun leven te verlichten op mentaal en fysiek gebied. Ons hart maakt een sprongetje als wij onze cliënten gedurende hun tijd bij ons zien opfleuren. Daar doen wij het voor!

Onze Visie
Wij stellen iedere cliënt centraal. Wij werken aan een hechte vertrouwensband, waarbij onze cliënten zich gesteund, gehoord en gezien voelen. Wij hebben oog voor de behoeften van onze cliënten en zoeken bij het aanbieden van zorg aansluiting bij de culturele en spirituele normen en waarden. De meest kwetsbare ouderen willen wij waardig laten leven tot hun laatste dag, geïnspireerd door Islamitische (en Westerse) waarden.