dagbesteding - puzzelen

Voorbeeldprogramma dagbesteding

9:30 – 10:00 Inloop
Tijdens de inloop kunnen mensen binnenlopen. Er is thee en koffie en mensen kunnen in gesprek met elkaar.

10:00 – 11:00 Verbindingsmoment
Onder het genot van diverse hapjes, kunnen de deelnemers met elkaar verbinden. Op deze manier kunnen zij nieuwe sociale contacten aangaan. Ook wordt het programma kort besproken.

11:00 – 13:00 Dagactiviteit 1
Er zijn verschillende dagactiviteiten waarmee naargelang de interesse van de deelnemers afgewisseld wordt.
Een voorbeeld van een ochtendactiviteit is het gezamenlijk breien. Dit gebeurd onder begeleiding van een kundig iemand.

13:00 – 14:00 Warme lunch
Tussen de middag wordt er altijd een afwisselende warme lunch geserveerd. Het gerecht is altijd halal en er wordt rekening gehouden met dieetvereisten.

14:00 – 15:00 Dagactiviteit 2
Na de warme lunch vervolgen we het dagprogramma met een middagactiviteit. Bijvoorbeeld een gezamenlijke wandeling. We proberen altijd iets van beweging aan het programma toe te voegen.
Wij houden hierbij altijd rekening met de interesses en fysieke mogelijkheden van de deelnemers. We hebben extra aandacht voor beperkingen.

15:00 – 16:00 Afsluiting en uitloop
De dag wordt afgesloten met thee en koffie op locatie. Er kan nog even nagepraat worden en iedereen kan, al dan niet begeleid, op haar gemak naar huis vertrekken.